VYKUROVACIA SEZÓNA ZAČÍNA. MÁTE SPRAVENÚ REVÍZIU?

28.11.2017

Podobne ako po minulé roky, október bude aj teraz obdobím zahájenia vykurovacej sezóny. No tej by mala predchádzať revízia vykurovacích zariadení, na ktorú ešte stále nie je neskoro.

Kým v mnohých domácnostiach kúrenie beží na plné obrátky už pár dní, inde sa neponáhľajú a čakajú na výraznejšie ochladenie. Dôvodom však môže byť aj čakanie na vykonanie revízie, ktorá má majiteľom vytvoriť obraz o funkčnosti ich vykurovacích zariadení. Kto túto revíziu ešte nemá hotovú, môže sa o ňu pokúsiť na poslednú chvíľu.

Kúrenie plynom - V prípade plynových zariadení je pravidelná revízia nariadená zákonom, ktorý odporúča vykonávať kontrolu aspoň raz ročne. Revízny technik skontroluje potrubia, rozoberateľné spoje aj prípojky tak, aby bol prívod plynu bezpečný a neohrozoval domácnosť. Navyše, od revízie záleží aj poistné plnenie, pretože bez nej vám ho poisťovňa zamietne.


Kúrenie elektrinou - Pri elektrických kotloch sú bezpečnostné riziká podstatne nižšie ako pri plynových, nopodceňovať pravidelné kontroly nie je rozumné.Aj v tomto prípade sa revízny technik zaoberá prípojkami, rozvodmi a celkovým stavom kotla, čím preverí jeho funkčnosť a schopnosť pracovať bez poškodení alebo tepelných únikov.

Kúrenie tuhým palivom - Napriek tomu, že podiel domácností kúriacich tuhým palivom je čoraz nižší, kúrenie uhlím a drevom stále nevymizlo. Majitelia domov vykurovaných týmito zdrojmi si tak musia dávať pozor hlavne na komín, ktorý je najviac ohrozenou časťou celej vykurovacej sústavy a vyžaduje pravidelné kontroly eliminujúce vznik prípadných požiarov.

Kontrola komína je povinná

S pravidelnou kontrolou komínov sa nestretávame len pri vykurovaní tuhým palivom. Zákon nariaďuje revíziu všetkým domácnostiam bez ohľadu na to, čím sú vykurované, a to v častých intervaloch. Tie závisia od toho, aké spotrebiče sú ku komínu pripojené a aký je jeho celkový tepelný výkon.


Komíny s tepelným výkonom do 50 kW:

- raz za 4 mesiace, ak sa kúri tuhým a kvapalným palivom

- raz za 6 až 12 mesiacov, ak sa kúri plynom

Komíny s tepelným výkonom nad 50 kW:

- raz za 2 mesiace, ak sa kúri tuhým alebo kvapalným palivom

- raz za 6 mesiacov, ak sa kúri plynom

Nával zákaziek, ktoré musia revízni technici spraviť v posledných dňoch pred odštartovaním vykurovacej sezóny, je enormný, no možno sa vám ešte nejakého podarí zohnať bez ohľadu na neskorý termín. Skúste to, aby ste sa ubezpečili, že vaše vykurovacie zariadenia fungujú bez problémov a vy budete môcť prežiť zimu v teple, pohodlí a bezpečí.