Kolaudácie a Stavebné povolenia

Cenník 

Stavebné povolenie

Už nemusíte tráviť množstvo času na úradoch. Naša firma všetky podklady a doklady pre zahájenie stavebného povolenia až po jeho vydanie a správoplatnenie zaobstará.


Kolaudácia

V rámci ponúkaných služieb, zaobstaráme všetky podklady a doklady pre zahájenie kolaudačného konania. Taktiež sa s Vami zúčastníme na kolaudačnom konaní a budeme Vás zastupovať až po vydanie rozhodnutia o užívaní stavby.

Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

Ceny sú orientačné. Presnejšie ocenenie služieb po konzultácii

550€

Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Ceny sú orientačné. Presnejšie ocenenie služieb po konzultácii 


600€

Kolaudácia

Ceny sú orientačné. Presnejšie ocenenie služieb po konzultácii 

390€